Samenwerking Dura Vermeer

Dura Vermeer heeft zitting genomen in het nieuw opgerichte platform ‘Professionals in PPS’. Doel is om het samenwerken in publiek private samenwerkingen (PPS) verder te ontwikkelen.

‘Professionals in PPS’ is een open platform waar deelnemende organisaties hun kennis en ervaring delen om deze op een toegankelijke wijze over te kunnen dragen aan de PPS gemeenschap. Dit is belangrijk omdat PPS hoge eisen stelt aan de samenwerking. Het deelnemers uit het platform bestaan uit zowel opdrachtgevers als –nemers. Samen onderzoeken ze wat de werkende principes achter succesvolle PPS-en zijn. Het doel van het platform is om op basis van elkaars leerervaringen de uitvoering van PPS projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Deelnemers

De deelnemers aan het platform ‘Professionals in PPS’ zijn: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Financiën, Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van VWS/RIVM, Belastingdienst, BAM PPP, Ballast Nedam, ISS, Bouwend Nederland, Facility Management Nederland, TBI, Heijmans, Volker Wessels Integraal, Strukton, Dura Vermeer, Facilicom, FM Haaglanden, Strabag, Turner & Townsend en Mott MacDonald.

 

Ronald Dirksen tekent namens Dura Vermeer de deelnameverklaring.

PPS

Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt steeds vaker toegepast op de renovatie en nieuwbouw van bouw- en infraprojecten. Bij een PPS bemoeit de opdrachtgever zich niet met de inhoud van het project en stuurt volledig op het gewenste einddoel (de ‘output’). Op deze wijze hebben de marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering (de ‘input’) vorm te geven. Zo kan een opdrachtgever gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt. De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren.

Al sinds de jaren ’90 heeft Dura Vermeer ervaring met PPS contracten. Voorbeelden van aansprekende projecten zijn het bedrijventerrein de Gouden Driehoek in gemeente Menterwolde (1998), realisatie N31 in Friesland (2003) en recent nog de Tweede Coentunnel.

Bron: Dura Vermeer