Vestigen

Bent u nieuwsgierig geworden? Op deze pagina vindt u alle detailinformatie over uw vestigingsmogelijkheden op bedrijvenpark De Gouden Driehoek. Het aanbod is niet in steen gebeiteld, wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? We gaan graag met u in gesprek om het aanbod specifiek op uw situatie en wensen af te stemmen.

Welke kavels zijn nog beschikbaar?

Beschikbare kavels

De laatste fase van het park is inmiddels in de verkoop. U kunt in het kaveloverzicht zien welke kavels nog beschikbaar zijn.

Actueel kaveloverzicht

Achter de schermen is De Gouden Driehoek volop in beweging. Voor de allerlaatste ontwikkelingen kunt u het beste direct contact opnemen met Ella Huizinga en telefonisch navraag doen.

Wat vragen andere ondernemers zich af?

Het park is opgedeeld in drie zones:

Bovenin bevindt zich de zichtlocatie. Deze is bedoeld voor bedrijven die zich hoogwaardig willen presenteren aan een groot publiek.

Het middengebied is een aantrekkelijke ruimte voor bedrijven met een belangrijke transport- en logistieke functie.

De zakelijke- en overige dienstverlening, de groothandel en kleine productiebedrijven vestigen zich over het algemeen in het zuiden op het park. Dit deel biedt ondernemers onder meer de mogelijkheid om naast hun bedrijfsruimte een woonhuis te bouwen.

Kavelinrichting

U mag maximaal 70% van uw kavel bebouwen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat u in ieder geval 3,5 meter afstand houdt met de perceelgrens die u deelt met uw buren. Meer richtlijnen vindt u terug in het bestemmingsplan.

De maximale bouwhoogtes zijn terug te vinden in het beeldkwaliteitsplan. De bouwhoogtes variëren van 7,5 tot 20 meter.

Milieucategorie

Alle bedrijfsactiviteiten die vallen binnen mileucategorie 1 tot en met 4.1 passen uitstekend op De Gouden Driehoek. Zie hiervoor ook de verbeelding van het bestemmingsplan.
Ten behoeve van de geplande uitbreiding van het bedrijvenpark eind 2021 is er aan aanvulling op de plankaart. Hierbij de aanvullende verbeelding met de van toepassing zijnde milieucategorieën.

Vereniging van Ondernemers

De Vereniging van Ondernemers op De Gouden Driehoek beheert de belangen van de ondernemers op het park. Zodra u grond aankoopt op het park, wordt u automatisch lid van deze vereniging en krijgt u dus ook inspraak.

De Gouden Driehoek streeft continu naar verdere verbetering van de voorzieningen op het park. Heeft u wensen? Geef deze dan aan ons door

Downloads

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan is veelomvattend. Geen tijd om te lezen? Neemt u dan gewoon direct contact met ons op. Samen met u bekijken wij uw mogelijkheden.

Bestemmingsplan

Waar komt uw bedrijf op De Gouden Driehoek het beste tot zijn recht? In het bestemmingsplan staat veel informatie en geeft u een goede indruk. Het is een uitgebreid document, u kunt ook direct contact met ons opnemen en u krijgt de informatie die voor u van toepassing is.

Voordat u ‘Ella belt’ kunt u via deze link ook het vastgestelde plan en de plandocumenten vinden.

Luchtfoto’s