Werkzaamheden aanleg Eems-Dollardweg van start

Vanwege de aanhoudende belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op Bedrijvenpark De Gouden Driehoek, is besloten aan te vangen met de aanleg van de geplande extra ontsluitingsweg.
Om de huidige en toekomstige bedrijven bij de ingebruikname van de percelen te faciliteren. Het kabels- en leidingentracé wordt aangelegd. De Eems-Dollardweg komt daarmee in beeld.